RaamatupidamisteenusLaupäev, 30 mai

RAAMATUPIDAMINE

 

Raamatupidamisarvestuse eesmärk on anda ülevaade ettevõtte  finantsseisust

ja majandustulemustest.

Teenuse osutamisel kasutame programmi Standard Books by HansaWorld.

 

Meie poolt pakutav raamatupidamisteenus:

 

- raamatupidamise sisseseadmine ja sise-eeskirjade koostamine

- dokumentide kontroll ja töötlemine

- jooksva raamatupidamisarvestuse pidamine

- maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine

- aastaaruande koostamine

- statistiliste aruannete koostamine

- maksualane nõustamine

- finantsalane nõustamine

 

Teenuse osutaja ja kliendi vahel sõlmitakse leping, milles fikseeritakse mõlema

osapoole õigused ja kohustused.

 

 

  2006 © Glauria OÜ GSM 53 459 033 :: info@glauria.ee